Všeobecné obchodní podmínky


1. GDPR, ochrana a zpracování osobních údajů

Žádné osobní údaje neshromažďuji, nikomu neposkytuji, cookies nevyužívám.
Váš email a telefon slouží pouze pro naši domluvu ohledně plánované akce - toliko mezi námi.
Po skončení akce jsou všechna vaše data (jméno, mail, telefon) automaticky vymazána.

Pro uspokojení bürokracie: V žádném případě neporušuji a postupuji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR - General Data Protection Regulation, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Nejsem cestovní kancelář 

Jsem držitelem živnostenských oprávnění Průvodcovská činnost horská, Tělovýchovné a sportovní služby v oblasti skalního lezení a lezení na umělých stěnách, lyžování. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. 
Poskytuji průvodcovské a instruktorské služby v oblasti horských sportů. Mám licence: Horský průvodce (MŠMT), Instruktor skalního lezení (MŠMT), Instruktor lezení na umělých stěnách (MŠMT), Instruktor lyžování (AISS), cyklistický průvodce. První pomoc (MŠMT, ZDrSEM, BEN, AISS). Jsem člen Českého spolku horských průvodců (CMLA) a Českého horolezeckého svazu (ČHS).

3. Objednávky

Pokud se nedomluvíme jinak, plnou částku za zvolenou akci uhraďte prosím nejpozději do 14 dní od odeslání přihlášky / vystavení faktury. Místo na akci máte jisté teprve po uhrazení plné ceny. Číslo účtu: 670100-2217019107/6210.

4. Storno poplatky

Neúčast na akci z jakéhokoliv důvodu je nepříjemná pro obě strany. Odřeknutí účasti týden před začátkem bohužel znamená, že už za vás v naprosté většině případů neseženu náhradu. 

Storno poplatky jsou počítány z celkové ceny akce takto: 

zrušení účasti xx - 31 dnů předem:       0% z ceny akce
zrušení účasti 30 - 21 dnů předem:      20% z ceny akce
zrušení účasti 20 - 15 dnů předem:      40% z ceny akce
zrušení účasti 14 - 8 dnů předem:        70% z ceny akce
zrušení účasti 7 - 1 den předem:          90% z ceny akce

5. Zrušení akce z mé strany

Bohužel, přes veškeré snahy se někdy stane, že nízký počet přihlášených účastníků nepokryje náklady na realizaci akce. Pokud bude hrozit neodvratitelné zrušení akce, informuji vás o tom nejpozději 7 dní před začátkem, nabídnu adekvátní náhradu nebo bez řečí vrátím 100% částky. 

6. Za co nenesu zodpovědnost

Neručím za nepříznivé následky neodvratitelných přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemohu ovlivnit, včetně počasí.

7. Kdo nese zodpovědnost za Vás

Jste sami/y páni/dámy svého osudu a plně za sebe odpovídáte. Přesto si - pro co nejpozitivnější zážitky všech zůčastněných - vyhrazuji právo vyloučit z akce kohokoliv, pokud jeho zdravotní stav, množství alkoholu či jiných omamných látek v krvi, nebo nevhodné a neúplné vybavení nekoresponduje s pravidly bezpečného pohybu v horách. Stejně tak si vyhrazuji právo rozhodnout o ukončení programu z důvodu nepříznivého počasí či jiného rizika.

Zodpovídám za to, že pokud se budeme všichni správně řídit mými pokyny, naše společné horské zážitky budou stoprocentně bezpečné! :-)

8. Co v případě nepřízně počasí

Promítneme fotky, pobavíme se, pověnujeme se teorii dokud pršet nepřestane. Budu se maximálně snažit udělat program takový, aby byl zábavný, ale i bezpečný zároveň. V případě nepříznivé předpovědi pro jednodenní akce se domluvíme na náhradním termínu. 

Všichni chápeme, že jedeme na hory, kde není pořád jen krásné počasí.

9. Počet lidí na akci

Všechny akce v horách pořádám pouze v malých skupinách 6 osob, výjimečně 8 osob. To je zárukou maximálního bezpečí, individuálního přístupu a komfortního zážitku. Akce zaměřené na teambuilding a zájezdové zakázky pro cestovní kanceláře provozuji maximálně pro 40 osob. V případě cestovních kanceláří záleží vždy na oboustranné dohodě a předem pevně stanovených podmínkách.