Všeobecné obchodní podmínky

Důležitosti a oficiality.

Ahoj. Nudná stránka, málokdo ji čte. Jsou tu ale všechny důležitosti a oficiality, být to musí.
Pokud byste zde něco nenašli, neváhejte se na mě obrátit mailem, telefonem, nebo formulářem.


ROCKGUIDE / HORSKÉ ZÁŽITKY - Zdeněk Tocháček, Jižní 2209/16, 70030 Ostrava
(stará adresa: Cholevova 1459/25, 70030 Ostrava... stěhujeme se)
IČ 87789388, spis: S-SMO/771708/18/ŽÚ

č.ú.: 670100-2217019107/6210, IBAN: CZ57 6210 6701 0022 0776 9051
tel.: +420 608 918 919, mail: rockguide@horskezazitky.cz

 

1. GDPR, ochrana a zpracování osobních údajů

Žádné osobní údaje neshromažďuji, nikomu neposkytuji, cookies nevyužívám.
Váš email a telefon slouží pouze pro naši domluvu ohledně plánované akce - toliko mezi námi.
Po skončení akce jsou všechna vaše data z rezervačního systému REENIO automaticky vymazána.

Pro uspokojení bürokracie: V žádném případě neporušuji a postupuji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR - General Data Protection Regulation, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Nejsem cestovní kancelář 

Jsem držitelem živnostenských oprávnění Průvodcovská činnost horská, Tělovýchovné a sportovní služby v oblasti skalního lezení a lezení na umělých stěnách, lyžování. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. (Živnostenský list)
Poskytuji průvodcovské a instruktorské služby v oblasti horských sportů. Mám licence: Horský průvodce (MŠMT), Instruktor skalního lezení (MŠMT), Instruktor lezení na umělých stěnách (MŠMT), Instruktor lyžování (AISS), cyklistický průvodce. První pomoc (MŠMT, ZDrSEM, BEN, AISS). Jsem člen Českého spolku horských průvodců (ČSHP) a Českého horolezeckého svazu (ČHS).

3. Objednávky

Pokud se nedomluvíme jinak, částku za zvolenou akci uhraďte nejpozději do 7 dnů od odeslání objednávky / vytvoření rezervace, ale nejpozději do data jejího konání. Místo na akci máte jisté teprve po uhrazení zálohy, nebo plné ceny. Pokud zákazník neprovede platbu do požadované doby od rezervace, bude tato rezervace stornována. Odkaz na provedení platby bude zákazníkovi, mimo jiné, zaslán v rámci rezervačního potvrzovacího emailu.
Číslo účtu: 670100-2217019107/6210
IBAN: CZ57 6210 6701 0022 0776 9051

4. Storno poplatky

Neúčast na akci z jakéhokoliv důvodu je nepříjemná pro obě strany. Odřeknutí účasti týden před začátkem bohužel znamená, že už za vás v naprosté většině případů neseženu náhradu. 

Storno poplatky jsou počítány z celkové ceny akce takto: 

zrušení účasti xx - 31 dnů předem:       0% z ceny akce
zrušení účasti 30 - 21 dnů předem:      20% z ceny akce
zrušení účasti 20 - 15 dnů předem:      40% z ceny akce
zrušení účasti 14 - 8 dnů předem:        60% z ceny akce
zrušení účasti 7 - 1 den předem:          80% z ceny akce
zrušení účasti v den akce:                    100% ceny akce

5. Zrušení akce z mé strany

Bohužel, přes veškeré snahy se někdy stane, že nízký počet přihlášených účastníků nepokryje náklady na realizaci akce. Pokud bude hrozit neodvratitelné zrušení akce, informuji Vás o tom nejpozději 7 dní před začátkem, nabídnu adekvátní náhradu, jiný termín, nebo bez odkladů vrátím 100% částky. 

6. Za co nesu / nenesu odpovědnost

Neručím za nepříznivé následky neodvratitelných přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemohu ovlivnit, včetně počasí. 

Zodpovídám za mnou poskytované vybavení pro potřeby kurzů, za poskytované informace, za svá konání a rozhodnutí, za vyhodnocení rizik spojených s bezpečností pořádaných akcí. Jsem držitelem Pojištění odpovědnosti pro výkon povolání Horského průvodce, s limity plnění 10.000.000 Kč.

7. Kdo nese odpovědnost za Vás

Jste sami/y páni/dámy svého osudu a plně za sebe odpovídáte. Přesto si - pro co nejpozitivnější zážitky všech zůčastněných - vyhrazuji právo vyloučit z akce kohokoliv, pokud jeho zdravotní stav, množství alkoholu či jiných omamných látek v krvi, nebo nevhodné a neúplné vybavení nekoresponduje s pravidly bezpečného pohybu v horách. Stejně tak si vyhrazuji právo rozhodnout o ukončení programu z důvodu nepříznivého počasí či jiného rizika.

Zodpovídám za to, že pokud se budeme všichni správně řídit mými pokyny, naše společné horské zážitky budou stoprocentně bezpečné! :-)

8. Co v případě nepřízně počasí

V případě nepříznivé předpovědi pro jednodenní akce se budeme domlouvat na náhradním termínu. Když nás nečas zastihne nečekaně už na akci, tak to buď vydržíme ;-) nejsme z cukru, nebo vymyslíme náhradní program, promítneme fotky, pobavíme se, pověnujeme se teorii dokud pršet nepřestane. Nebo se přemístíme na jiný kopec, kde neprší. Budu se maximálně snažit udělat program takový, aby byl zábavný, ale i bezpečný zároveň

Všichni chápeme, že jedeme na hory, kde není pořád jen krásné počasí.

9. Počet lidí na akci

Všechny akce v horách pořádám pouze v malých skupinách do 6 osob, případně 8 osob pokud se jedná o jednoduchý kurz v nehorském prostředí, nebo jde o ucelenou skupinu  (např. party, rodiny s dětmi). To je zárukou maximálního bezpečí, individuálního přístupu a komfortního zážitku. V případě zájmu o organizaci kurzů pro početnější kolektiv (např školy, zájmová sdružení, apod.) zabezpečuji další instruktory, vždy v poměru 1 instruktor / trenér / průvodce na max 6 osob. Akce zaměřené na teambuilding a zájezdové zakázky pro cestovní kanceláře organizuji maximálně pro 40 osob. V případě cestovních kanceláří záleží vždy na oboustranné dohodě a předem stanovených podmínkách.

10. Co je v ceně akcí a co není

Všechny ceny všech akcí zahrnují vždy službu "horského průvodce", nebo/a "instruktora lezení", nebo/a "instruktora lyžovaní". U lezeckých a ferratových akcí cena zahrnuje zapůjčení kompletního vybavení (ferratový set = karabiny, pádová brzda; sedací + prsní úvaz, plochá smyce, přilba, lano pro dojištění, karabiny, prusíky, jistící pomůcky, lana... atd). Dále ceny zahrnují moje pojištění profesní odpovědnosti, osobní přístup a stálý dohled po celou dobu kurzů. 

Ceny nezahrnují dopravu klientů, vstupné do areálů, ubytování, stravování, ani žádné jiné další služby. Dále ceny nezahrnují žádné sportovní, cestovní, úrazové, ani jakékoliv jiné pojištění klientů - na všechny zahraniční akce je nutné pojištění vlastní!, zahrnující zvolenou aktivitu (rizikové sporty - ferraty, lezení, skialpy). Pokud vlastní pojištení nemáte, poradím vám zde: POJIŠTĚNÍ DO HOR